RSS

Category Archives: คนค้นฅน

ดูคนค้นฅน จันทร์เคียวในจอร์เจีย 3 คนค้นฅนย้อนหลัง 24 มีนาคม 2558

คนค้นฅนย้อนหลัง

 

ดูคนค้นฅน จันทร์เคียวในจอร์เจีย 3 คนค้นฅนย้อนหลัง 24 มีนาคม 2558

ดูคนค้นฅน จันทร์เคียวในจอร์เจีย 3  คนค้นฅนย้อนหลัง 24 มีนาคม 2558

ดูคนค้นฅน จันทร์เคียวในจอร์เจีย 3 คนค้นฅนย้อนหลัง 24 มีนาคม 2558

คนค้นฅน   

คนค้นฅน 12 ฅนค้นโลก ตอน รอนแรมทาง บนเส้นทางสายอารยธรรม 3  คืนนี้ เวลา 22.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ,MCOT HD ช่อง 30 เคเบิลและจานดาวเทียมช่อง 40

คนค้นฅน 12 ฅนค้นโลกคืนนี้ พบกับการเดินทางของ“จันทร์เคียว ในจอร์เจีย” กับการเดินทางบนดินแดนแห่งธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ใจกลางเทือกเขาคอเคซัส โดยมีมิตรภาพเป็นตัวนำทาง ของ จันทร์เคียว ปริยา รัตนโยธา นักเขียนและนักเดินทางเดิน สู่วิถีแห่งความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของผู้คน ในหมู่บ้านชาวี หมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืชผัก ผลไม้ และวิถีชีวิตแบบบ้านสวนจอร์เจีย ภายใต้อ้อมกอดแห่งขุนเขาคอเคซัส รวมทั้งการเดินทางสู่จุดหมายสุดท้ายในครั้งนี้ ณ เมืองกูเรีย เพื่อตามหานักเขียนที่เป็นแรงบันดาลในการเดินทางครั้งนี้ ที่บ้านเกิดของนักเขียนคนสำคัญของจอร์เจีย โนดาร์ ดุมบัดเซ เวลา 22.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี,MCOT HDช่อง 30 เคเบิลและจานดาวเทียม ช่อง 40

และชมย้อนหลังได้ทาง http://www.youtube.com/tvburabha

29

คนค้นฅน คลิปเต็ม

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 24  มี.ค. 2558

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 24 มี.ค. 2558

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 24 มี.ค. 2558

คนค้นฅนย้อนหลัง

คนค้นฅน

เกี่ยวกับรายการคนค้นฅน

 

คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ผลิดโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นรายการแรกของบริษัท เรื่มออกอากาศตอนแรก ในคืนวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เวลา 22.00 น. ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี ในตอนที่มีชื่อว่า เถร…คนดีท่าพระจันทร์ [1] แขกรับเชิญ (ในรายการเรียกว่า “คนต้นเรื่อง”) ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขาดด้อยโอกาส และคนพิการ (มีอยู่เทปหนึ่ง ที่ออกอากาศเกี่ยวกับปู่เย็น)

 

ผู้ดำเนินรายการในปัจจุบัน

สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (เช็ค)
ประสาน อิงคนันท์ (ประสาน)
แก้วตา ปริศวงศ์ (แก้วตา)
สัมพันธ์ เณรรอด (โดม)
ภาคภูมิ ประทุมเจริญ (โตโต้)

 

รางวัล

พ.ศ. 2546
รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันสื่อมวลชนคาทอลิก แห่งประเทศไทย
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ – ประเภทผู้ดำเนินรายการดีเด่น (สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์) จากสถาบันชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (โทรทัศน์ทองคำ) และมูลนิธิจำนง รังสิกุล
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ – ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ดีเด่น จากสถาบันชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (โทรทัศน์ทองคำ) และมูลนิธิจำนง รังสิกุล
สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2003 ครั้งที่ 2 – ประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมนักข่าวบันเทิง
รางวัลเทพทอง – ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ (สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ) จากสถาบันสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2547
รางวัลส่งเสริมสถาบันครอบครัวดีเด่น – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันสำนักกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
รางวัลแอมเนสตี้ – ประเภทสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษย์ชน ระดับชาติ จากสถาบัน บ.แอมเนสตี้ แห่งประเทศไทย จำกัด
สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2004 ครั้งที่ 3 – ประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมนักข่าวบันเทิง

 

พ.ศ. 2548
รางวัลเมขลา – ประเภทรายการสารคดียอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
รางวัลเมขลา – ประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น – ประเภทรายการทรงคุณค่าด้านศีลธรรมและจริยธรรม จากสถาบันคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
รางวัลเรนโบว์ มีเดีย อวอร์ด 2005 – ประเภทสื่อรายการโทรทัศน์และการแสดงยอดเยี่ยม จากสถาบันองค์กรบางกอกเรนโบว์และเครื่อข่ายความหลากหลายทางเพศ

 

พ.ศ. 2549
สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2006 ครั้งที่ 5 – ประเภทพิธีกรและผู้ดำเนินรายการยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมนักข่าวบันเทิง
รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันกรมสุขภาพจิต

 

พ.ศ. 2550
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ – ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากสถาบันสนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รางวัลทูตพิทักษ์สิทธิเด็กแห่งปี – ประเภทสื่อมวลชน (มอบให้บุคคล คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ) จากสถาบันคณะทำงานด้านเด็ก

 

พ.ศ. 2552
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก – ประเภทสื่อที่นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากสถาบันสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
ฐานันดร 4 ทองคำ – ประเภทรายการสารคดี จากสถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
โล่เกียรติคุณ – ประเภทรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตาย จากสถาบัน โรงพยาบาลราชวิถี
รางวัล FAMILY AWARD 2009 – ประเภทส่งเสริมความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม จากสถาบันเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (คฝส.)
รางวัลสื่อมวลชนที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ – ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

 

ในสิ่งที่คนไทยไม่เคยเห็น
ในส่ิงที่คนไทยอยากรู้…
ในสิ่งที่คนไทย…ควรให้ความสำคัญ..
1ปีกับการเกาะติดเรื่องราว เหล่านักสู้กลุ่มนี้ เพื่อถ่ายทอดในรายการ คนค้นฅน

คนค้นคน ,คนค้นฅน , คนค้นฅน ช่อง 9, คนค้นคน, คนค้นฅนช่อง 9, คนค้นฅนย้อนหลัง, ดูคนค้นคน 24 มีนาคม 2558 , ดูคนค้นคนย้อนหลัง, คนค้นฅน 24 มีนาคม 2558, คนค้นฅน 24 มี.ค. 58, คนค้นฅน 24 มีนาคม 58, คนค้นฅน 24 มีนาคม 2558, คนค้นฅน 24/03/2558, คนค้นฅนจันทร์เคียวในจอรเจีย3

 

ดูคนค้นฅนทั้งหมด

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง มีนาคม 25, 2015 in คนค้นฅน

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , ,

ดูคนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 25 มกราคม 2557

คนค้นฅนย้อนหลัง

ดูคนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 25 มกราคม 2557

 

คนค้นฅน ครูสอนดี เดอะซีรี่ย์ ตอน ครูผู้สร้างคน

ติดตามชมการทำหน้าที่ของครูสอนดี ผู้สร้างโอกาส และอนาคตให้กับศิษย์ ได้ในรายการคนค้นฅน วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

ครูจินดา กิมกูล ครูที่เลือกใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ไม่ว่าจะทางฐานะเศรษฐกิจ ครอบครัว เด็กผู้บกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญา ให้ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการเรียนรู้ศิลปะ ที่จะช่วยซ่อมแซมชีวิต พัฒนาสติปัญญา และสร้างอนาคตที่ดีให้กับพวกเขา ทั้งการศึกษาต่อ และหน้าที่การงาน ตลอดระยะเวลา 30 ปี ครูจินดาได้สร้างลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า ออกสู่แวดวงศิลปะ

ครูสมปอง เอมรัตน์ ครูผู้สร้างชีวิตให้กับเด็กชนบทผู้ขาดแคลน และชุบชีวิตใหม่ ให้กับเด็กที่เคยก้าวพลาด โดยการใช้วิชาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ผนวกกับการผลิตสื่อ สอนให้นักเรียนผลิตสื่อแอนิเมชั่น และผลิตหนังสั้น จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเล็กๆ ในชนบท จนกลายเป็นสิ่งที่สร้างโอกาส และเป็นเครื่องมือในการนำเด็กที่เคยก้าวพลาดกลับมาสู่การเรียนอีกครั้ง

คลิปตัวอย่าง คนค้นฅน สัปดาห์นี้

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 25 ม.ค. 2557 1/4

ดูคนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 25 มกราคม 2557

ดูคนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 25 มกราคม 2557

คนค้นคน ,คนค้นฅน , คนค้นฅน ช่อง 9, คนค้นคน, คนค้นฅนช่อง 9, คนค้นฅนย้อนหลัง, ดูคนค้นคน 25 มกราคม 2557 , ดูคนค้นคนย้อนหลัง, คนค้นฅน 25 มกราคม 2557, คนค้นฅน 25 ม.ค. 57, คนค้นฅน 25 มกราคม 57, คนค้นฅน 25 มกราคม 2557, คนค้นฅน 25/01/2557, คนค้นฅน ครูผู้สร้างคน

 ดูคนค้นฅนทั้งหมด

 

 รายการทีวีย้อนหลัง แนะนำ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง มกราคม 27, 2014 in คนค้นฅน

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , ,

ดูคนค้นฅน กล้วยหอม บรรจงศิลป์ คนค้นฅนย้อนหลัง 18 มกราคม 2557

คนค้นฅนย้อนหลัง

 ดูคนค้นฅน กล้วยหอม บรรจงศิลป์ คนค้นฅนย้อนหลัง 18 มกราคม 2557

คนค้นฅน “ครูสอนดี บนเวทีแห่งชีวิต” ต้อนรับเดือนแห่งวันครูด้วยชีวิตของครูผู้ใช้เวทีลิเกเป็นดั่งห้องเรียนของชีวิต “กล้วยหอม บรรจงศิลป์” อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามได้ในครูสอนดี the series คนค้นฅน เสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี

ดูคนค้นฅน กล้วยหอม บรรจงศิลป์ คนค้นฅนย้อนหลัง 18 มกราคม 2557

ดูคนค้นฅน กล้วยหอม บรรจงศิลป์ คนค้นฅนย้อนหลัง 18 มกราคม 2557

ดูคนค้นฅน กล้วยหอม บรรจงศิลป์ คนค้นฅนย้อนหลัง 18 มกราคม 2557

คนค้นคน ,คนค้นฅน , คนค้นฅน ช่อง 9, คนค้นคน, คนค้นฅนช่อง 9, คนค้นฅนย้อนหลัง, ดูคนค้นคน 18 มกราคม 2557 , ดูคนค้นคนย้อนหลัง, คนค้นฅน 18 มกราคม 2557, คนค้นฅน 18 ม.ค. 57, คนค้นฅน 18 มกราคม 57, คนค้นฅน 18 มกราคม 2557, คนค้นฅน 18/01/2557, คนค้นฅน กล้วยหอม บรรจงศิลป์

 ดูคนค้นฅนทั้งหมด

รายการทีวีย้อนหลัง แนะนำ

 

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง มกราคม 20, 2014 in คนค้นฅน

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , ,

ดูคนค้นฅน ยายหลอย คนจนผู้ยิ่งใหญ่ คนค้นฅนย้อนหลัง 11 มกราคม 2557

คนค้นฅนย้อนหลัง

 ดูคนค้นฅน ยายหลอย คนจนผู้ยิ่งใหญ่ คนค้นฅนย้อนหลัง 11 มกราคม 2557

คนค้นฅน “มาแล้วจ้า ผักยายหลอยมาแล้ว ไข่เป็ดใบใหญ่ 6 ฟอง ราคา 20 บาท มะละกอลูกใหญ่ๆ ผักบุง ผักชี ผักคะน้า กำใหญ่ มะเขือ พริกขี้หนู ถุงโต แก้วมังกร กล้วยนำหว้าหวีใหญ่ ทั้งหมดนี้ 5บาท สดๆ ใหม่ๆ จ้า”

นี่คือเสียงร้องเรียกลูกค้าของหญิงชราวัยห้าสิบกว่าปี ที่เดินหาบสาแหรกที่เต็มไปด้วยผักสด ผลไม้ ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไปตามถนนซอกซอยเล็กๆ ในหมู่บ้านดู่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่ชาวบ้านต่างขนานนามว่า “ยายหลอย” หรือ จำรัส คำงาม แม่ค้าใจดีประจำหมู่บ้าน ที่เดินผ่านไปขายทางไหน มีแต่ผู้คนรุมล้อมอุดหนุนผักสดปลอดสารพิษ คุณภาพดี ราคาถูก ทั้งยังลด แลก แจก และแถมอย่างไม่กลัวขาดทุน เดินขายบริการถึงหน้าบ้านไม่คิดค่าจัดส่ง ทั้งยังจำได้ดีว่าลูกค้าชอบอะไร เป็นเช่นนี้มาหลายสิบปี จนยายหลอยกลายเป็นขวัญใจของคนในหมู่บ้าน

เหตุของความเอื้อเฟื้อแบ่งปันของยาย ไม่ได้มาจากความร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทอง หากแต่เป็นความร่ำรวยในหัวใจ และความเข้าใจในชะตาชีวิตลูกอีสาน เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีก่อนสมัยที่ยังสาว ยามมีเรี่ยวแรงยายหลอยเองก็ไม่ต่างจากคนหนุ่มสาวในดินแดนที่ราบสูงที่ต่างหนีความยากจนไปตามล่าหาความฝัน ความสะดวกสบาย ความสุขและความมั่งคั่ง ณ เมืองอุตสาหกรรม ด้วยการขายแรงงาน วนเวียนชีวิตที่ต้องดิ้นรนนับสิบปี ชีวิตก็ยังไม่พบสิ่งที่มุ่งหวัง ทั้งยังทุกข์ระทมด้วยระบบทุน และนายจ้างกดขี่ จึงหันหลังให้กับเมืองมุ่งหน้าสู่บ้านเกิดฟื้นฟูอาชีพทำนาอย่างบรรพบุรุษ พลิกผืนดินที่แห้งแล้งตามแนวทางของพ่อหลวงจนอุดมสมบูรณ์ ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ โดยใช้หัวใจ เรี่ยวแรงกาย และสองมือของตัวเองเป็นทุน จนค้นพบความสุขที่เกิดจากสองมือ แม้ไม่ร่ำรวยแต่ก็พอมีพอกินจนล้นเหลือ

เมื่อตัวเองค้นพบสุขจากวิถีชาวนา ณ ดินแดนบ้านเกิดแล้ว สิ่งที่ไม่เคยลืมเลื่อนนั่นคือการแบ่งปันและเกื้อกูลผลผลิตจากที่ดิน ทั้งผักผลไม้ ปลา และไข่ ให้ผู้คนในชุมชนที่เป็นเสมือนญาติพี่น้องได้มีกินมีใช้ แม้ไม่มีกำไรเป็นตัวเงิน แต่ยายก็ไม่เคยขาดทุน เพราะทุกอย่างไม่ได้ลงทุนด้วยเงินตรามากมาย หากแต่ลงทุนด้วยแรงของตน เป็นความสุขที่ยายพร้อมจะส่งต่อให้ผู้อื่น ผืนนาของยายแทบจะเป็นผืนเดียวในละแวกนั้นที่ใช้วิธีการขอแรงลงแขกเกี่ยวข้าวจากคนในชุมชน โดยไม่ต้องใช้รถเกี่ยวหรือว่าจ้างด้วยเงินตราหากแต่คือดอกผลที่เกิดจากน้ำใจที่หยิบยืนให้ผู้คนมาหลายสิบปี ทั้งหมดนี้ยายหลอยหวังว่าเคล็ดลับความสุขและการพลิกผืนดินแห้งแล้งให้เป็นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยเรี่ยวแรงของตน จะช่วยให้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ได้ฉุกคิดไม่หลงชีวิตไปตามกระแสเข้าสู่เมืองใหญ่ และสุดท้ายก็ไม่ได้สิ่งที่หวัง ทิ้งบ้านเกิดให้เงียบเหงา

“ยายขายถูกทั้งแจก ทั้งแถม บางครั้งก็ให้ฟรี เพราะยายอยากให้เขาได้กินกัน หลายคนก็บอกทำไมขายถูกจะขาดทุนไหม ยายบอกเลยว่า ทุกอย่างยายไม่เคยขาดทุน เพราะยายไม่ได้ลงทุน มีแต่ลงแรง เหนื่อยหน่อยแต่ตัวเองและคนกินมีความสุขก็พอแล้ว” ติดตามเรื่องราวของคนจนที่มากล้นไปด้วยน้ำใจ จนค้นพบความสุขและความหมายในชีวิตได้ใน ยายหลอย คนจนผู้ยิ่งใหญ่ รายการคนค้นคน วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

 

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 11 ม.ค. 2557 1/4

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 11 ม.ค. 2557

คนค้นฅน รายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง 11 ม.ค. 2557

 

คนค้นคน ,คนค้นฅน , คนค้นฅน ช่อง 9, คนค้นคน, คนค้นฅนช่อง 9, คนค้นฅนย้อนหลัง, ดูคนค้นคน 11 มกราคม 2557 , ดูคนค้นคนย้อนหลัง, คนค้นฅน 11 มกราคม 2557, คนค้นฅน 11 ม.ค. 57, คนค้นฅน 11 มกราคม 57, คนค้นฅน 11 มกราคม 2557, คนค้นฅน 11/01/2557, คนค้นฅน ยายหลอย คนจนผู้ยิ่งใหญ่

 ดูคนค้นฅนทั้งหมด

 รายการทีวีย้อนหลัง แนะนำ

 

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง มกราคม 14, 2014 in คนค้นฅน

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , ,

ดูคนค้นฅน ครูบุญชู คนค้นฅนย้อนหลัง 24 สิงหาคม 2556

ดูคนค้นฅน ครูบุญชู คนค้นฅนย้อนหลัง 24 สิงหาคม 2556

ดูคนค้นฅน ครูบุญชู คนค้นฅนย้อนหลัง 24 สิงหาคม 2556

ดูคนค้นฅน ครูบุญชู คนค้นฅนย้อนหลัง 24 สิงหาคม 2556

คนค้นฅน 

ครูบุญชู ครูวิเศษของเด็กพิการ

เมื่อเอ่ยถึงเด็กพิเศษหลายคนคงนึกถึงภาพของเด็กที่พิการทางสมอง ไร้ความสามารถ และเป็นภาระของสังคม ลำพังแม่คนหนึ่งมีลูกหนึ่งคนที่เป็นเด็กพิเศษ ก็คงต้องทุ่มเทและเสียสละเพื่อที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุด แต่ครูบุญชูข้าราชการครูในวัย 50 เศษ ทั้งหน้าที่การงานและฐานะทางครอบครัวล้วนมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายและที่สำคัญครูบุญชูมีลูกที่ปกติครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ครูบุญชูกลับหันหลังให้เครื่องแบบข้าราชการและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทุ่มเททั้งแรงกายและทรัพย์สิน เพื่อสร้างบ้านให้กับกลุ่มเด็กพิเศษ ซึ่งครูมองเห็นความพิเศษของเด็กกลุ่มนี้ ท่ามกลางกระแสคัดค้านและความคาดหมายว่าในไม่ช้าสิ่งที่ครูคิดที่ครูทำก็จะไปไม่รอด เกือบ10 ปีแล้วที่ครูบุญชูต้องดูแลเด็กกว่า 70 ชีวิต เกือบตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง เปรียบเสมือนแม่คนหนึ่งที่เฝ้าดูแลลูกไม่ห่างกาย แม้จะเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ และดูเหมือนว่าภาระนี้จะไม่มีวันสิ้นสุด ไม่มีเวลาส่วนตัว ไม่มีความสบาย แต่สิ่งที่ทำให้ครูบุญชูยังตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ให้กับเด็กพิเศษ ที่มีทั้งดาวน์ซินโดรม ออทิสติก และพิการทางสมอง คือหัวใจที่รักและอยากเห็นเด็ก ๆ เหล่านี้ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง ไม่ได้มุ่งหวังว่าพวกเขาต้องเรียนจบชั้นสูง ๆ แค่อยากให้สังคมได้มองเห็นคุณค่าในตัวของเด็กพิเศษอย่างที่ครูมองเห็นและมีที่ยืนในสังคมให้เด็กกับเขาบ้างเท่านั้นเอง
ความยากลำบากในการทำงานเป็นอย่างไร ความพิเศษของเด็กพิเศษเหล่านี้อยู่ที่ไหน หัวใจของครูผู้วิเศษคนนี้คืออะไร หาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการคนค้นฅน เวลา 14.05 น. วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

ในสิ่งที่คนไทยไม่เคยเห็น
ในส่ิงที่คนไทยอยากรู้…
ในสิ่งที่คนไทย…ควรให้ความสำคัญ..
1ปีกับการเกาะติดเรื่องราว เหล่านักสู้กลุ่มนี้ เพื่อถ่ายทอดในรายการ คนค้นฅน

คนค้นคน ,คนค้นฅน, คนค้นฅน 24 สิงหาคม 2556, คนค้นฅน 24 สิงหาคม 56, คนค้นฅน 24 สิงหาคม 2556, คนค้นฅน 24/08/2556, คนค้นฅน ช่อง 9, คนค้นฅน 24 ส.ค. 56, คนค้นคน, คนค้นฅนช่อง 9, คนค้นฅนย้อนหลัง, ดูคนค้นคน 24 สิงหาคม 2556 , ดูคนค้นคนย้อนหลัง, คนค้นฅน ครูบุญชู

 

ดูคนค้นฅนทั้งหมด

ดูคนค้นฅน นางฟ้าของหมาจร คนค้นฅนย้อนหลัง 17 สิงหาคม 2556 ดูคนค้นฅน นางฟ้าของหมาจร คนค้นฅนย้อนหลัง 17 สิงหาคม 2556

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง สิงหาคม 21, 2013 in คนค้นฅน

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , ,

ดูคนค้นฅน แอบเปิ้ลและส้มโอคนค้นฅนย้อนหลัง 6 กรกฎาคม 2556

ดูคนค้นฅน แอบเปิ้ลและส้มโอคนค้นฅนย้อนหลัง 6 กรกฎาคม 2556

คนค้นฅน 

แอปเปิ้ลกับส้มโอ สองพี่น้องหัวใจใฝ่ดี เด็กสาวทั้งส่องคนเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนข้นแค้น พ่อแม่มีอาชีพเก็บของเก่าตามทางรถไฟสายอยุธยา – คลองพุทรา ตั้งแต่จำความได้เธอทั้งสองก็เดินตามพ่อแม่เก็บของเก่าริมทางรถไฟมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

ดูคนค้นฅน แอบเปิ้ลและส้มโอคนค้นฅนย้อนหลัง 6 กรกฎาคม 2556

ดูคนค้นฅน แอบเปิ้ลและส้มโอคนค้นฅนย้อนหลัง 6 กรกฎาคม 2556

ทุกวันนี้ แอปเปิ้ล พี่คนโตเรียนอยู่ชั้น ม.6 และส้มโอ คนน้องเรียนม.3 แต่สภาพความยากจนของครอบครัวก็ยังเหมือนเดิม และพ่อกับแม่ก็ยังทำงานทุกอย่างตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำ เพื่อที่จะได้เงินมาเลี้ยงปากท้องคนในบ้าน ซึ่งความเหนื่อย ความลำบากของพ่อแม่เป็นแรงขับให้สองพี่น้องสู้ชีวิตทุกอย่าง เธอทำงานรับจ้างและเก็บของเก่า บ้างก็เก็บผักบุ้ง ฝักบัวในลำคลอง เอาไปขาย หวังเพียงเงินเล็กๆ น้อยๆ มาจุนเจือครอบครัว และเป็นค่าเล่าเรียน ซึ่งทั้งสองก็ต่อสู้กับความยากจนแบบอดมื้อกินมื้อมาตลอด โดยหวังเพียงว่าสักวันหนึ่งเธอจะนำพาครอบครัวไปให้รอดพ้นความอดยากได้

ถึงแม้ว่าแอปเปิ้ลและส้มโอจะมีชีวิตอยู่ในวังวนของความจนและข้อจำกัดของครอบครัว แต่ความจนก็ไม่เคยทำลายจิตสำนึก ความใฝ่ดี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองและหน้าที่ต่อพ่อแม่ของเด็กทั้งสองคนนี้เลยแม้แต่น้อย แต่ในทางกลับกัน กลับเป็นปุ๋ยอย่างดีให้เด็กสองคนนี้มีหัวใจที่เติบโตงดงามและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เรื่องราวของเธอทั้งสองคนอาจทำให้คนที่มีข้ออ้างสาระพันกับชีวิตได้หันมามองชีวิตตัวเองและอาจฉุกคิดอะไรได้บ้าง

ติดตามเรื่องราวของแอบเปิ้ลและส้มโอ สองพี่น้องหัวใจใฝ่ดีนี้ได้ในรายการคนค้นฅน วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 56 เวลา 14.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

คนค้นคน ,คนค้นฅน, คนค้นฅน 29 มิถุนายน 2556, คนค้นฅน 29 มิถุนายน 56, คนค้นฅน 6 กรกฎาคม 2556, คนค้นฅน06/07/2556, คนค้นฅน ช่อง 9, คนค้นฅน 29 มิ.ย., คนค้นคน, คนค้นฅนช่อง 9, คนค้นฅนย้อนหลัง, ดูคนค้นคน 6 กรกฎาคม 2556 , ดูคนค้นคนย้อนหลัง, คนค้นฅน แอบเปิ้ลและส้มโอ

 

ดูคนค้นฅนทั้งหมด

 รายการทีวีย้อนหลัง แนะนำ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง กรกฎาคม 8, 2013 in คนค้นฅน

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , ,

ดูคนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 15 ธันวาคม 2555

ดูคนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 15 ธันวาคม 2555

ในสิ่งที่คนไทยไม่เคยเห็น
ในส่ิงที่คนไทยอยากรู้…
ในสิ่งที่คนไทย…ควรให้ความสำคัญ..
1ปีกับการเกาะติดเรื่องราว เหล่านักสู้กลุ่มนี้ เพื่อถ่ายทอดในรายการ คนค้นฅน

ดูคนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 15 ธันวาคม 2555

ดูคนค้นฅน คนค้นฅนย้อนหลัง 15 ธันวาคม 2555

คนค้นคน ,คนค้นฅน, คนค้นฅน 15 ธันวาคม 2555, คนค้นฅน 15 ธันวาคม 55, คนค้นฅน 15 ธันวาคม 2555, คนค้นฅน 15/12/2555, คนค้นฅน ช่อง 9, คนค้นฅน 15 ธันวาคม, คนค้นคน, คนค้นฅนช่อง 9, คนค้นฅนย้อนหลัง, ดูคนค้นคน 15 ธันวาคม 2555

ดูคนค้นฅนทั้งหมด

รายการทีวีย้อนหลัง แนะนำ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง ธันวาคม 17, 2012 in คนค้นฅน, รายการทีวีย้อนหลังช่อง 9

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , ,