RSS

Tag Archives: ดูกบนอกกะลา

กบนอกกะลา ดูรายการ กบนอกกะลา ย้อนหลัง 26 ม.ค. 2557

กบนอกกะลา รถหุ้มเกราะ ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 26 ม.ค. 2557

กบนอกกะลา” ตอน “รถหุ้มเกราะสายพันธุ์แกร่ง” ออกอากาศ อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557
ดำเนินรายการ กบแทท-วีรายา อักกะโชติกุล

คลิปตัวอย่างกบนอกกกะลาสัปดาห์นี้

กบนอกกะลา ดูรายการ กบนอกกะลา ย้อนหลัง 26 ม.ค. 2557 1/4

กบนอกกะลา ดูรายการ กบนอกกะลา ย้อนหลัง 26 ม.ค. 2557

กบนอกกะลา ดูรายการ กบนอกกะลา ย้อนหลัง 26 ม.ค. 2557

กบนอกกะลา, กบนอกกะลา 26 มกราคม 2557 , กบนอกกะลาย้อนหลังล่าสุด, คลิปกบนอกกะลา, ดูกบนอกกะลา, ดูกบนอกกะลาตอนล่าสุด, ดูกบนอกกะลาย้อนหลัง, ดูกบนอกกะลาย้อนหลังทั้งหมด, ดูคลิปกบนอกกะลา, รายการกบนอกกะลา , กบนอกกะลา 26 ม.ค. 2557 , กบนอกกะลา รถหุ้มเกราะ

 

 ดูรายการ กบนอกกะลา ทั้งหมด

 

 รายการทีวีย้อนหลัง แนะนำ

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง มกราคม 27, 2014 in กบนอกกะลา

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , ,

กบนอกกะลา ดูรายการ กบนอกกะลา ย้อนหลัง 19 ม.ค. 2557

กบนอกกะลา ไคท์เซิร์ฟ ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 19 ม.ค. 2557

กบนอกกะลาวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม นี้

กบนอกกะลา ดูรายการ กบนอกกะลา ย้อนหลัง 19 ม.ค. 2557

คลิปตัวอย่างกบนอกกกะลาสัปดาห์นี้

 

กบนอกกะลา ดูรายการ กบนอกกะลา ย้อนหลัง 19 ม.ค

กบนอกกะลา ดูรายการ กบนอกกะลา ย้อนหลัง 19 ม.ค

กบนอกกะลา, กบนอกกะลา 19 มกราคม 2557 , กบนอกกะลาย้อนหลังล่าสุด, คลิปกบนอกกะลา, ดูกบนอกกะลา, ดูกบนอกกะลาตอนล่าสุด, ดูกบนอกกะลาย้อนหลัง, ดูกบนอกกะลาย้อนหลังทั้งหมด, ดูคลิปกบนอกกะลา, รายการกบนอกกะลา , กบนอกกะลา 19 ม.ค. 2557 , กบนอกกะลา ไคท์เซิร์ฟ

 

 ดูรายการ กบนอกกะลา ทั้งหมด

 

รายการทีวีย้อนหลัง แนะนำ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง มกราคม 20, 2014 in กบนอกกะลา

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , ,

ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 12 ม.ค. 2557

กบนอกกะลา เบื้องลึกไม่ลับฉบับเขื่อน

 ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 12 ม.ค. 2557

เชื่อหรือไม่ประเทศไทยมีเขื่อนมากกว่า 700 เขื่อน ด้วยเพราะเป็นดินแดนแห่งสายน้ำที่มี มีลุ่มน้ำหลัก 25 ลุ่ม ลุ่มน้ำย่อยอีกไม่ต่ำกว่า 200 ลุ่ม และมีแม่น้ำ 43 สาย ซึ่งยังไม่รวม ลำคลอง ห้วย หนอง คลองบึงและน้ำตก และประเทศไทยจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรกรรม แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัองกันอุทกภัยในหน้าน้ำ

ประเทศไทย ได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูก และทำการเกษตร จึงมีเขื่อนถูกสร้างขึ้นนับร้อยๆ เขื่อน กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ ยังไม่รวมอ่างเก็บน้ำ ฝายและคลองชลประทานต่าง ๆ เอาไว้ใช้บริหารจัดการน้ำ แต่ว่าเขื่อนก็ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะแค่ การชลประทานเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเป้าหมายหลักของการสร้างเขื่อนก็ตาม เพราะหน้าที่ของเขื่อนนั้นยัง เป็นไปเพื่อการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านในพื้นที่เขื่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำอย่างภาคเหนือ และภาคอีสาน แต่เขื่อนจำนวนไม่น้อยก็สร้างขึ้นในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง เพื่อการจัดสรรและแบ่งปันน้ำ เพื่อประโยชน์สารพัด รวมทั้งการป้องกันอุทกภัย และการท่องเที่ยวอีกด้วย

หน้าที่การงานหลัก ๆ ของเขื่อน คือ การเก็บกักน้ำเอาไว้ตามความจุของอ่างเก็บน้ำ ที่อยู่เหนือเขื่อนนั้น ๆ ที่จะสามารถจัดเก็บได้ และการสูบน้ำออกมาปล่อยกลับเข้าสู่ระบบแม่น้ำ ลำคลองตามธรรมชาติที่อยู่ท้ายเขื่อน แต่ระบบการระบายน้ำของเขื่อนแต่ละแห่งก็อาจจะแตกต่างกันไป ตามความต้องการนำน้ำไปใช้งาน รวมทั้ง ระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ท้ายเขื่อน ซึ่งการจะตัดสินใจ ปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบแม่น้ำ และคลองชลประทานนั้น ในปริมาณเท่าไรและเมื่อไรนั้นก็จะขึ้นอยู่กับ ปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ปริมาณน้ำฝน และภาพรวมปริมาณการใช้น้ำของทั้งประเทศเป็นหลัก
ดังนั้น เครื่องมือที่จะช่วยวัดปริมาณน้ำ ก็คือ หัวใจสำคัญของการบริหารจัดการกับน้ำ เขื่อนทุกเขื่อนจึงมีเครื่องมือเหล่านี้ติดตั้งอยู่ตามพื้นที่โดยรอบเขื่อน ครอบคลุมเส้นทางน้ำทั้งหมด เพื่อการ ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

และเนื่องจากเขื่อนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ส่งผลกระทบกับผู้คนในวงกว้าง ดังนั้น การก่อสร้าง การดูแล รักษาและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนจึงถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เขื่อนแต่ละเขื่อน ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนประเภทไหนก็จะต้องได้รับการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการตรวจสอบนั้นก็จะมี ทั้งการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางกายภาพของตัวเขื่อนเอง และการตรวจสอบการรองรับ แรงดันของน้ำที่จะถูกเก็บกักเอาไว้ในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนที่มีอยู่ในประเทศไทยจะมีวิธีการจัดการกับน้ำอย่างไร น้ำจากเขื่อนจะพาเราไปพบเจอกับ ความรู้ อะไรบ้าง ร่วมติดตามสายน้ำจากเขื่อนที่ไหลสู่วิถีชีวิตของผู้คนได้ ในกบนอกกะลา อาทิตย์ที่ 12 มกราคมนี้ 14.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

 ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 12 ม.ค. 2557

กบนอกกะลา ดูรายการ กบนอกกะลา ย้อนหลัง 12 ม.ค. 2557

กบนอกกะลา ดูรายการ กบนอกกะลา ย้อนหลัง 12 ม.ค. 2557

 

กบนอกกะลา, กบนอกกะลา 12 มกราคม 2557 , กบนอกกะลาย้อนหลังล่าสุด, คลิปกบนอกกะลา, ดูกบนอกกะลา, ดูกบนอกกะลาตอนล่าสุด, ดูกบนอกกะลาย้อนหลัง, ดูกบนอกกะลาย้อนหลังทั้งหมด, ดูคลิปกบนอกกะลา, รายการกบนอกกะลา , กบนอกกะลา 12 ม.ค. 2557 , กบนอกกะลา เบื้องลึกไม่ลับฉบับเขื่อน

 

 ดูรายการ กบนอกกะลา ทั้งหมด

รายการทีวีย้อนหลัง แนะนำ

 

 

 

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง มกราคม 14, 2014 in กบนอกกะลา

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , ,

กบนอกกะลา วานิลลา1 ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 15 ก.ย. 2556

กบนอกกะลา วานิลลา1 ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 15 ก.ย. 2556

กบนอกกะลา วานิลลา1 ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 15 ก.ย. 2556

กบนอกกะลา วานิลลา1 ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 15 ก.ย. 2556

หากพูดถึงวานิลลา หลายคนคงนึกไปถึงขนมเค้ก ไอศกรีม หรือกลิ่นและรสชาติหอมหวาน แต่รู้หรือไม่ว่าเจ้าของหน้าตาของกลิ่นอันหอมหวานที่เรียกว่า “วานิลลา” มีหน้าตาเป็นอย่างไรที่

วานิลลานั้นเป็นพืชไม้เลื้อยที่ปลูกกันหลายประเทศ ซึ่งประเทศที่ส่งออกวานิลลามากที่สุดคือประเทศอินโดนิเซีย รองลงมาคือประเทศมาดากัสการ์ หรือแม้แต่ในประเทศไทยก็มีวานิลลาปลูกเช่นกันค่ะ แต่วานิลลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือวานิลลาของประเทศมาดากัสการ์ กบนอกกะลาพาออกเดินทางข้ามทวีปสู่ เกาะมหัศจรรย์ ประเทศมาดากัสการ์ เกาะที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาใต้ และได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตวานิลลาที่เก่าแก่ และคุณภาพที่ดีจนเป็นที่ยอมรับกันในทั่วโลก จนทำให้วานิลลานั้นกลายเป็นสินค้าส่งออกและของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของประเทศ “ตลาดลาดีค” ตลาดขายของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวง ที่ซึ่งเราสามารถหาซื้อวานิลลาแท้ๆ ได้ง่าย แต่วานิลลาที่ขายอยู่ในเมืองหลวงนั้นกลับไม่ใช่วานิลลาที่ผลิตได้ทั่วประเทศ แต่เป็นวานิลลาที่เดินทางไกลมาจากภาคเหนือ “เมืองซัมบาวา” จากเมืองหลวงสู่ซัมบาวาใช้ระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตร แต่ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 2 วัน 1 คืน กับเส้นทางสุดหฤโหด… ผ่านเส้นทางและภูมิประเทศอันหลากหลายทั้งป่าฝน ภูเขาสูง หรือแม้แต่ทุ่งหญ้าสะวันนา ทำให้เราได้พบกับสัตว์ประจำถิ่นสีสันสดใสอย่างคาเมเลี่ยน และสารพัดตุ๊กแก สัตว์ประจำถิ่นที่ไม่มีที่ไหนในโลก รวมไปถึง “ลีเมอร์” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของมาดากัสการ์

มุ่งหน้าสู่เมืองซัมบาวากับการซื้อขายวานิลลาแบบพื้นบ้าน” และเทคนิคของชาวมาลากัสซีในการทำตำหนิวานิลลาที่เรียกว่า “vanilla tattoo” จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของวานิลลาที่มาจากมาดากัสการ์ เรียนรู้เทคนิคการได้มาซึ่งกลิ่นหอมหวานของวานิลลาที่เริ่มตั้งแต่การ “ผสมเกสร” เลียนแบบธรรมชาติ และสารพัดขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการต้ม บ่ม อบ และตาก ที่กว่าจะได้มาต้องใช้คนมากมายและใช้เวลาเป็นปี

ติดตามเรื่องราวของวานิลลาและขั้นตอนการได้มาซึ่งกลิ่นหอมหวานของวานิลลา แท้จริงแล้ววานิลลาคืออะไร และรสชาติที่แท้จริงของวานิลลานั้นหวานจริงหรือไม่ ติดตามได้ในกบนอกกะลา วันอาทิตย์ที่ 15 และ 22 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ทางโมเดิร์นไนท์ทีวี

กบนอกกะลา, กบนอกกะลา 15 กันยายน 2556 , กบนอกกะลาย้อนหลังล่าสุด, คลิปกบนอกกะลา, ดูกบนอกกะลา, ดูกบนอกกะลาตอนล่าสุด, ดูกบนอกกะลาย้อนหลัง, ดูกบนอกกะลาย้อนหลังทั้งหมด, ดูคลิปกบนอกกะลา, รายการกบนอกกะลา , กบนอกกะลา 15 ก.ย. 2556

 ดูรายการ กบนอกกะลา ทั้งหมด

กบนอกกะลา เคาะธุรกิจ สไตล์ประมูลรถ ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 8 ก.ย. 2556 กบนอกกะลา เคาะธุรกิจ สไตล์ประมูลรถ ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 8 ก.ย. 2556

กบนอกกะลา กว่าจะเป็นข้าวถุง ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 25 ส.ค. 2556 กบนอกกะลา กว่าจะเป็นข้าวถุง ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 25 ส.ค. 2556

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง กันยายน 13, 2013 in กบนอกกะลา

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , ,

กบนอกกะลา กุ้งมังกร ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 16 ธ.ค. 2555

กบนอกกะลา กุ้งมังกร ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 16 ธ.ค. 2555

กบนอกกะลา กุ้งมังกร ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 16 ธ.ค. 2555

กบนอกกะลา กุ้งมังกร ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 16 ธ.ค. 2555

กบนอกกะลา, กบนอกกะลา 16 ธันวาคม 2555, กบนอกกะลาย้อนหลังล่าสุด, คลิปกบนอกกะลา, ดูกบนอกกะลา, ดูกบนอกกะลาตอนล่าสุด, ดูกบนอกกะลาย้อนหลัง, ดูกบนอกกะลาย้อนหลังทั้งหมด, ดูคลิปกบนอกกะลา, รายการกบนอกกะลา

 ดูรายการ กบนอกกะลา ทั้งหมด 

รายการทีวีย้อนหลัง แนะนำ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง ธันวาคม 17, 2012 in กบนอกกะลา, รายการทีวีย้อนหลังช่อง 9

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , ,

กบนอกกะลา ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 22 กรกฎาคม 2555

กบนอกกะลา ดูรายการกบนอกกะลาย้อนหลัง 22 กรกฎาคม 2555

กบนอกกะลา สัปดาห์นี้ กบพาเข้า โรงรับจำนำ

กบนอกกะลา

กบนอกกะลา

กบนอกกะลา ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์
กบนอกกะลา เป็นรายการ สารคดีมีสาระ น่าติดตามชมเป็นอย่างยิ่ง
กบนอกกะลา, กบนอกกะลา 22 ก.ค. 2555, กบนอกกะลาย้อนหลังล่าสุด, คลิปกบนอกกะลา, ดูกบนอกกะลา, ดูกบนอกกะลาตอนล่าสุด, ดูกบนอกกะลาย้อนหลัง, ดูกบนอกกะลาย้อนหลังทั้งหมด, ดูกบนอกกะลาย้อนหลังทุกตอน, ดูกบนอกกะลาออนไลน์, ดูกบนอกกะลาอัพเดทล่าสุด, ดูคลิปกบนอกกะลา, รายการกบนอกกะลา

 

กบนอกกะลา

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง กรกฎาคม 19, 2012 in กบนอกกะลา, รายการทีวีย้อนหลังช่อง 9

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , ,

กบนอกกะลา ดูรายการกลนอกกะลาย้อนหลัง 20 เมษายน 2555

กบนอกกะลา เป็นรายการดีมีสาระ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบใหญ่ของเรา ว่ายังมีอะไรอีกมากมายเรายังไม่รู้ที่มาที่ไป มีความเป็นมาได้อย่าง รายการ กบนอกกะลา พร้อมมอบสิ่งเนื้อเหล่าให้แก่ท่านได้ที่นี้ ดูรายการ กบนอกกะลา

กบนอกกะลา ดูรายการกลนอกกะลาย้อนหลัง 20 เมษายน 2555

กบนอกกะลา ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 – 21.30 น.

กบนอกกะลา ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์

กบนอกกะลา เป็นรายการ สารคดีมีสาระ น่าติดตามชมเป็นอย่างยิ่ง

 

กบนอกกะลา, ดูกบนอกกะลา, ดูกบนอกกะลาย้อนหลัง, ดูกบนอกกะลาย้อนหลังทั้งหมด, ดูกบนอกกะลาย้อนหลังทุกตอน, ดูกบนอกกะลาตอนล่าสุด, ดูคลิปกบนอกกะลา, คลิปกบนอกกะลา, ดูกบนอกกะลาอัพเดทล่าสุด, รายการกบนอกกะลา, กบนอกกะลาย้อนหลังล่าสุด, ดูกบนอกกะลา Youtube, ดูกบนอกกะลาออนไลน์, กบนอกกะลา 20 เม.ย. 2555

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง เมษายน 20, 2012 in กบนอกกะลา

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , ,