RSS

Tag Archives: รายการนาทีฉุกเฉิน

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 23 มีนาคม 2558

รายการนาทีฉุกเฉินย้อนหลัง

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 23  มีนาคม 2558

28

รายการ นาทีฉุกเฉิน เป็นการนำเสนอเหตุการณ์จริงของผู้ชมทางบ้านที่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน และมีอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงๆ ที่นำมาบอกต่อให้สังคมได้รับรู้ เพื่อเป็นการตือนภัยและป้องกัน

ตัวอย่างนาทีฉุกเฉิน วันที่ 23 มีนาคม 2558พบกับ อุบัติเหตุไม่คาดฝัน ในนาทีชีวิตที่คุณแทบไม่อยากเชื่อสายตา จะเกิดอะไรขึ้น..!!! และติดตามเรื่องอื่นๆได้ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคมนี้ 2 ทุ่ม 50 นาที ช่อง 5 ห้ามพลาด

นาทีฉุกเฉิน รายการ นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 23 มี.ค. 58 

นาทีฉุกเฉิน รายการ นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 23 มี.ค. 58

นาทีฉุกเฉิน รายการ นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 23 มี.ค. 58

นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง

เกี่ยวกับ นาทีฉุกเฉิน

นาทีฉุกเฉิน เป็นสารคดีเชิงข่าว รายการนาทีฉุกเฉิน คุณ คือ คน ที่ตกเป็นเหยื่อ ภัย, กลโกง, อุบาย และอันตรายต่างๆ ที่ไม่คาดคิด อยู่รอบตัวคุณตลอดเวลา?นาทีที่คุณคาดไม่ถึง กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกนาที และจะสะท้อนเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงจากผู้ประสบเหตุ และจะช่วยหาทางออกให้กับคุณอย่างถูกต้อง และนาทีนั้นอาจเกิดขึ้นกับคนที่คุณรู้จัก กับนาทีฉุกเฉิน

 

 

 

ดู นาทีฉุกเฉิน, ดู นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง, นาทีฉุกเฉิน, นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 23 มี.ค. 58, นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง, นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง23  มีนาคม 2558, รายการนาทีฉุกเฉิน, รายการนาทีฉุกเฉินย้อนหลัง

 

 

ดูนาทีฉุกเฉินทั้งหมด

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง มีนาคม 24, 2015 in นาทีฉุกเฉิน

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

รายการนาทีฉุกเฉินย้อนหลัง

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 16 มีนาคม 2558

68 

รายการ นาทีฉุกเฉิน เป็นการนำเสนอเหตุการณ์จริงของผู้ชมทางบ้านที่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน และมีอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงๆ ที่นำมาบอกต่อให้สังคมได้รับรู้ เพื่อเป็นการตือนภัยและป้องกัน

ตัวอย่างนาทีฉุกเฉิน วันที่ 16 มีนาคม 2558พบกับ อุบัติเหตุไม่คาดฝัน ในนาทีชีวิตที่คุณแทบไม่อยากเชื่อสายตา จะเกิดอะไรขึ้น..!!และติดตามเรื่องอื่นๆได้ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคมนี้ 2 ทุ่ม 50 นาที ช่อง 5 ห้ามพลาด

นาทีฉุกเฉิน รายการ นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 16 มี.ค. 58 

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 16 มีนาคม 2558

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 16 มีนาคม 2558

นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง

เกี่ยวกับ นาทีฉุกเฉิน

นาทีฉุกเฉิน เป็นสารคดีเชิงข่าว รายการนาทีฉุกเฉิน คุณ คือ คน ที่ตกเป็นเหยื่อ ภัย, กลโกง, อุบาย และอันตรายต่างๆ ที่ไม่คาดคิด อยู่รอบตัวคุณตลอดเวลา?นาทีที่คุณคาดไม่ถึง กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกนาที และจะสะท้อนเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงจากผู้ประสบเหตุ และจะช่วยหาทางออกให้กับคุณอย่างถูกต้อง และนาทีนั้นอาจเกิดขึ้นกับคนที่คุณรู้จัก กับนาทีฉุกเฉิน

 

 

 

ดู นาทีฉุกเฉิน, ดู นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง, นาทีฉุกเฉิน, นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 16 มี.ค. 58, นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง, นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง 16  มีนาคม 2558, รายการนาทีฉุกเฉิน, รายการนาทีฉุกเฉินย้อนหลัง

 

 

ดูนาทีฉุกเฉินทั้งหมด

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง มีนาคม 17, 2015 in นาทีฉุกเฉิน

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 21 ตุลาคม 2557

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 21 ตุลาคม 2557

 

รายการ นาทีฉุกเฉิน เป็นการนำเสนอเหตุการณ์จริงของผู้ชมทางบ้านที่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน และมีอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงๆ ที่นำมาบอกต่อให้สังคมได้รับรู้ เพื่อเป็นการตือนภัยและป้องกัน

ห้ามพลาด !! เวลา 22:20 น. – 22:30น. นาทีฉุกเฉิน

 

นาทีฉุกเฉิน รายการ นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 21 ต.ค. 57

นาทีฉุกเฉิน รายการ นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 21 ต.ค. 57

นาทีฉุกเฉิน รายการ นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 21 ต.ค. 57

 

รายการทีวีย้อนหลัง แนะนำ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง ตุลาคม 22, 2014 in นาทีฉุกเฉิน

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

นาทีฉุกเฉิน รายการ นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 7 ม.ค. 57

รายการนาทีฉุกเฉินย้อนหลัง

นาทีฉุกเฉิน รายการ นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 7 ม.ค. 57

รายการ นาทีฉุกเฉิน เป็นการนำเสนอเหตุการณ์จริงของผู้ชมทางบ้านที่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน และมีอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงๆ ที่นำมาบอกต่อให้สังคมได้รับรู้ เพื่อเป็นการตือนภัยและป้องกัน

ห้ามพลาด !! เวลา 22:20 น. – 22:30น. นาทีฉุกเฉิน

นาทีฉุกเฉิน รายการ นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 7 ม.ค. 57

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 7 มกราคม 2557

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 7 มกราคม 2557

 

ดู นาทีฉุกเฉิน, ดู นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง, นาทีฉุกเฉิน, นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 7 ม.ค. 57, นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง, นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง 7 มกราคม 2557, รายการนาทีฉุกเฉิน, รายการนาทีฉุกเฉินย้อนหลัง

ดูนาทีฉุกเฉินทั้งหมด

 รายการทีวีย้อนหลัง แนะนำ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง มกราคม 8, 2014 in นาทีฉุกเฉิน

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 23 สิงหาคม 2556

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 23 สิงหาคม 2556

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 23 สิงหาคม 2556

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 23 สิงหาคม 2556

เกี่ยวกับ นาทีฉุกเฉิน

นาทีฉุกเฉิน เป็นสารคดีเชิงข่าว รายการนาทีฉุกเฉิน คุณ คือ คน ที่ตกเป็นเหยื่อ ภัย, กลโกง, อุบาย และอันตรายต่างๆ ที่ไม่คาดคิด อยู่รอบตัวคุณตลอดเวลา?นาทีที่คุณคาดไม่ถึง กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกนาที และจะสะท้อนเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงจากผู้ประสบเหตุ และจะช่วยหาทางออกให้กับคุณอย่างถูกต้อง และนาทีนั้นอาจเกิดขึ้นกับคนที่คุณรู้จัก กับนาทีฉุกเฉิน

ดูนาทีฉุกเฉินทั้งหมด

ดู นาทีฉุกเฉิน, ดู นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง, นาทีฉุกเฉิน, นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 23 ส.ค. 56, นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง, นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง 23 สิงหาคม 2556, รายการนาทีฉุกเฉิน, รายการนาทีฉุกเฉินย้อนหลัง

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 22 สิงหาคม 2556 นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 22 สิงหาคม 2556

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ทีวีย้อนหลัง สิงหาคม 23, 2013 in รายการทีวีย้อนหลัง อื่นๆ

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 25 มีนาคม 2556

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 25 มีนาคม 2556

รายการ นาทีฉุกเฉิน เป็นการนำเสนอเหตุการณ์จริงของผู้ชมทางบ้านที่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน และมีอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงๆ ที่นำมาบอกต่อให้สังคมได้รับรู้ เพื่อเป็นการตือนภัยและป้องกัน

ติดตามชมเรื่องราวนี้ในรายการ “นาทีฉุกเฉิน” วันพุธที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 22.20 น ทาง ททบ.5

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 25 มีนาคม 2556

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 25 มีนาคม 2556

เกี่ยวกับ นาทีฉุกเฉิน

นาทีฉุกเฉิน เป็นสารคดีเชิงข่าว รายการนาทีฉุกเฉิน คุณ คือ คน ที่ตกเป็นเหยื่อ ภัย, กลโกง, อุบาย และอันตรายต่างๆ ที่ไม่คาดคิด อยู่รอบตัวคุณตลอดเวลา?นาทีที่คุณคาดไม่ถึง กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกนาที และจะสะท้อนเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงจากผู้ประสบเหตุ และจะช่วยหาทางออกให้กับคุณอย่างถูกต้อง และนาทีนั้นอาจเกิดขึ้นกับคนที่คุณรู้จัก กับนาทีฉุกเฉิน

 

ดู นาทีฉุกเฉิน, ดู นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง, นาทีฉุกเฉิน, นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 25 มี.ค. 56, นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง, นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง 25 มีนาคม 2556, รายการนาทีฉุกเฉิน, รายการนาทีฉุกเฉินย้อนหลัง

ดูนาทีฉุกเฉินทั้งหมด

 รายการทีวีย้อนหลัง แนะนำ

 

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 20 มีนาคม 2556

นาทีฉุกเฉิน รายการนาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 20 มีนาคม 2556

รายการ นาทีฉุกเฉิน เป็นการนำเสนอเหตุการณ์จริงของผู้ชมทางบ้านที่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน และมีอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงๆ ที่นำมาบอกต่อให้สังคมได้รับรู้ เพื่อเป็นการตือนภัยและป้องกัน

โจรสุดแสบตีซี้ ฉกมือถือ!!

รายการนาทีฉุกเฉิน วันพุธนี้พิธีกร “จอนนี่ แอนโฟเน่” พาไปพบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัยเพียง 13 ปี ที่ถูกหญิงแปลกหน้าเข้ามาพูดคุยและทำทีขอคำแนะนำเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือของตนเอง โดยบอกว่าใช้มือถือรุ่นเดียวกันกับเธอแต่ใช้ไม่ค่อยเป็นจึงอยากให้ช่วยสอน ซึ่งเด็กหญิงก็มีน้ำใจช่วยเหลือโดยที่ไม่ว่ารู้ตัวว่ากำลังตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพ!!
ติดตามชมเรื่องราวนี้ในรายการ “นาทีฉุกเฉิน” วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 22.20 น ทาง ททบ.5

นาทีฉุกเฉิน รายการ นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 20 มีนาคม

นาทีฉุกเฉิน รายการ นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 20 มีนาคม

เกี่ยวกับ นาทีฉุกเฉิน

นาทีฉุกเฉิน เป็นสารคดีเชิงข่าว รายการนาทีฉุกเฉิน คุณ คือ คน ที่ตกเป็นเหยื่อ ภัย, กลโกง, อุบาย และอันตรายต่างๆ ที่ไม่คาดคิด อยู่รอบตัวคุณตลอดเวลา?นาทีที่คุณคาดไม่ถึง กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกนาที และจะสะท้อนเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงจากผู้ประสบเหตุ และจะช่วยหาทางออกให้กับคุณอย่างถูกต้อง และนาทีนั้นอาจเกิดขึ้นกับคนที่คุณรู้จัก กับนาทีฉุกเฉิน

ดู นาทีฉุกเฉิน, ดู นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง, นาทีฉุกเฉิน, นาทีฉุกเฉิน ย้อนหลัง 20 มี.ค. 56, นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง, นาทีฉุกเฉินย้อนหลัง 20 มีนาคม 2556, รายการนาทีฉุกเฉิน, รายการนาทีฉุกเฉินย้อนหลัง

ดูนาทีฉุกเฉินทั้งหมด

รายการทีวีย้อนหลัง แนะนำ

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,